fbpx

Osobné informácia

MUDr. Eva Smíšková

Vzdelanie a tréningy

MUDr. Eva Smíšková

Internista, obezitológ, dietológ

MUDr. Eva Smíšková je tiež spoluautorkou knihy Moderné paleo – zdravý, štíhly a plný energie – raz a navždy vďaka strave a aktívne vystupuje v oblasti edukácie pre verejnosť.

Hodnoty a kvalita

Vďaka takmer 40 ročnej lekárskej činnosti, z toho takmer 20 rokov v oblasti dietológie a liečbe civilizačných chorôb, dokáže našim klientom poskytnúť neoceniteľné znalosti a skúsenosti z praxe.

Sme veľmi radi, že je pani doktorka Smíšková súčasťou našej odbornej ambulancie a aj vďaka nej môžeme poskytovať našim klientom nielen profesionálne, ale predovšetkým odborné služby, založené na aktívnej praxi a skúsenostiach.

Zameranie a špecializácia

Konzultácie a výstupy

Vstupné a výstupné konzultácie pri dlhodobých tráviacich ťažkostiach, špeciálne zamerané na hodnotenie výsledkov komplexnej analýzy črevného mikrobiómu, histamínovej intolerancie, potravinových intolerancií, dráždivého čreva a iných obdobných ochoreniach.

Zdravotná dokumentácia

Dohliada na dôsledné vyhodnotenie doterajšej zdravotnej dokumentácie klienta.

Rozbor osobnej anamnézy

Realizuje detailný rozbor osobnej anamnézy, s prihliadnutím na rodinnú anamnézu a zhodnotenie stravovacích návykov, ako aj celkového životného štýlu, so zreteľom na individualitu každého klienta.

Doplňujúce vyšetrenia

V prípade potreby tiež odporučí doplňujúce vyšetrenia cestou špecializovaných ambulancií.