fbpx
 • Otváracie hodiny: Po - Pia: 09:00 - 15:00
Čo hľadáte?

Sekvenčná genetická analýza mikrobiómu. Efektívna identifikácia baktérií v čreve

Sekvenčná genetická analýza mikrobiómu

Aj vďaka novým molekulárno-genetickým metódam, ako je sekvenovanie DNA, môžeme lepšie pochopiť niečo tak komplexné a zložité, ako je črevný mikrobióm.

Sekvenčná genetická analýza je, zjednodušene povedané, identifikácia bakteriálnych druhov, ktoré obývajú ľudské črevá.

V porovnaní s klasickou kultivačnou metódou, kde sme schopní identifikovať približne len 30 – 40% črevných baktérií, vďaka sekvenčnej genetickej analýze môžeme preskúmať aj zostávajúcich 60 – 70%.

Na preskúmanie genetickej informácie sa používajú sekvenátory, ktoré dokážu prečítať DNA a tak identifikovať jednotlivé baktérie zo vzorky stolice veľmi rýchlo a presne. Vďaka sekvenčným analýzam vieme nielen izolovať a presne identifikovať, aké druhy baktérií sú v čreve zastúpené, ale aj v akom množstve. Práve táto informácia o kvalite a kvantite baktérií (prospešných a patogénnych), nám pomáha identifikovať stav dysbiózy, teda vzájomnej nerovnováhy baktérií v čreve, ktorý sa ukazuje ako kľúčový pri liečbe alebo prevencii zápalových a metabolických porúch u ľudí. Do budúcna by tieto informácie mohli byť využité aj pre navrhovanie nových terapeutík, čo je fantastické.

Črevné baktérie ovplyvňujú človeka mnohými rôznymi spôsobmi. Aktivujú imunitný systém, ovplyvňujú našu náladu, zodpovedajú za využitie živín, priberanie či tvorbu vitamínov. Poznať kondíciu svojich mikróbov usídlených v čreve je preto nesmierne dôležité.

Sekvenčné genetické analýzy sú zložité a nákladné, avšak pre hodnotenie stavu črevnej mikrobioty, resp. dysbiózy (narušenia rovnováhy baktérií), nesmierne hodnotné.

Vedeli ste, že dysbióza sa dnes už považuje za jeden z etiopatogenetických mechanizmov črevných zápalových chorôb?

Mnohé rozsiahle štúdie potvrdzujú, že:

 • črevný mikrobióm zohráva dôležitú úlohu v zdraví a patogenéze chorôb
 • má obrovský dosah na naše správanie, metabolizmus, chuť do jedla, energiu, imunitu, vznik tráviacich, respiračných, alergických či neurodegeneratívnych ochorení.
 • jeho optimalizácia môže mať zásadný vplyv na prevenciu a liečbu chronických / civilizačných chorôb
 • budúcnosť medicíny je cielená modulácia črevnej mikrobioty 

Čo zahŕňa komplexná analýza črevného mikrobiómu?

Jedná sa o detailný rozbor:

 • rozmanitosti resp. biodiverzity črevného mikrobiómu
 • pomeru Firmicutes a Bacteroides, ktorý je významný parameter vo vzťahu k obezite
 • enterotypu – bakteriálny ekosystém čreva
 • stavu dysbiózy – nevyváženosti črevných baktérií
 • kvality a kvantity probiotických (“tých prospešných“) baktérií
 • množstva patogénnych a potenciálne patogénnych baktérií ( “zlých“ resp. schopných vyvolať ochorenie)
 • baktérií produkujúcich histamín či sírovodík
 • baktérií s imunogénnym účinkom
 • baktérií tvoriacich mucínovú vrstvu
 • produktov metabolizmu mikrobiómu, ktoré sú dôležitým zdrojom energie pre bunky čreva, ale napríklad aj pre signál sýtosti a pod.
 • parazitov, kvasiniek a pod.

Okrem hodnotenia stavu a množstva baktérií zahŕňa naša analýza ďalej:

 • parametre tráviaceho výkonu čreva a porúch trávenia
 • určenie malabsorpcie
 • stav črevnej sliznice – celistvosť
 • stanovenie permeability čreva – priepustnosť
 • stav slizničnej imunity
 • odhalenie prítomnosti zápalu

Na základe takejto komplexnej analýzy možno rozpoznať alebo vylúčiť príčiny ťažkostí klienta a navrhnúť individuálne terapeutické prístupy a optimalizovať probiotickú terapiu. Užívanie probiotík významne zlepšuje úspešnosť liečby, obzvlášť ak sú v kombinácii s prebiotikami obsiahnutými v strave. Probiotická suplementácia vie byť veľmi nápomocná pri zvýšenej črevnej priepustnosti, syndróme dráždivého čreva, alergiách, obezite, podvýžive či depresiách.

Probiotické terapie sú však úspešné, iba vtedy, ak sa použijú správne kmene v správnom množstve, so zreteľom na konkrétu diagnózu. K tomu nám pomáha práve výsledok z rozsiahlej sekvenčnej analýzy mikrobiómu.

Diagnostika je základ, no taktiež len začiatok úspešnej liečby

Na základe sekvenčnej analýzy vieme určiť, najvhodnejšiu a najefektívnejšiu probiotickú terapiu pre odstránenie dysbiózy a prinavrátiť mikrobiómu do optimálneho stavu.

Vďaka doplnkovým tráviacim parametrom zahrnutými v analýze zas môžeme odhaliť priepustnosť črevnej steny, narušené vstrebávanie živín, či naopak zvýšené čerpanie energie z potravy. Proti týmto ťažkostiam vieme efektívne zabojovať substitučnými alebo stravovacími opatreniami.

Na základe povrchového alebo invazívneho podráždenia sliznice zasa vieme, že si klientov stav bude vyžadovať ďalšie diagnostické objasnenie, ktoré vieme taktiež odporučiť u kolegov špecialistov.