fbpx
bariatrická operácia

Predtým ako sa dostaneme  k pojmu samotnej bariatrickej operáciespomenieme nasledovné:    

Pre väčšinu obéznych ľudí sú typické primárne obezity, ktorých podkladom je prevyšovanie kalorického príjmu nad jeho výdajom, nesprávna výživa a celkový nezdravý životný štýl vrátane nedostatku fyzickej aktivity, zlých návykov atď.

V podstatne menšom percente môžu byť príčinou obezity aj iné základné, napr. endokrínne ochorenia (sekundárna obezita)2, pri ktorých treba liečiť v prvom rade ich základnú príčinu.

Preto v ďalšom sa venujeme primárnej obesite.

Režimové opatrenia

Režimovým opatreniam  sa venovali aj príbuzné články na tomto portáli3,4,5. V rámci stravovania pripomeňme potrebu zníženia energetickej density jedál vrátane nápojov6, veľkosti porcií jedla, a naopak dôraz sa kladie na príjem zeleniny, nesladkého ovocia, vlákniny,  celozrnných obilnín, ovsených otrúb, sóje, strukovín,  morských nízkotučných rýb, nízkosacharidovú diétu, nízkotučné potraviny3,4,5,6Diétu treba realizovať pod odborným dohľadom.  Diéta a celková úprava životného štýlu vrátane adekvátnej (tzn. špecifikovanej lekárom) fyzickej aktivity sa môžu svojou efektivitou blížiť účinnosti farmák7 !

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia

kognitívno-behaviorálnej psychoterapii6 sa uplatňujú techniky sebakontroly, sebaposilňovania, kognitívne techniky(napr. identifikácia nevhodných emočne nabitých myšlienkových podnetov vedúcich ku konzumácii nevhodného jedla), relaxačné techniky6 .

Farmakoterapia

Pridanie farmakoterapie je indikované u obéznych pacientov s BMI ≥ 30 kg/m2  (u pacientov so sprievodnými rizikami s BMI ≥ 28 kg/m2)  , ale aj to až vtedy, keď neboli dostatočne efektívne režimové opatrenia vrátane diéty, zvýšenej fyzickej aktivity a ani behaviorálna liečba8 a , samozrejme, ak nie sú kontraindikácie.

Na tomto mieste neuvádzame kompletný prehľad všetkých zodpovedajúcich farmák a prírodných prípravkov, ako jeden z príkladov však spomenieme aspoň orlistat 6,8, ktorý inhibíciou gastrointestinálnej lipázy v tenkom čreve dosahuje  zníženie vstrebania tukov z potravy až o 30 % 8.  S týmto sú však spojené aj rôzne nežiadúce účinky, ako napr.  hnačky, inkontinencia stolice, plynatosť, olejové škvrny po defekácii, mastná stolica8 .  Pripúšťa sa aj možnosť zhoršeného vstrebávania v tukoch rozpustných vitamínov, i keď niektoré zdroje uvádzajú, že takéto poruchy neboli dokázané8. Má aj početné  kontraindikácie, môže meniť účinok niektorých liekov, treba dať pozor na možné liekové interakcie a súčasné iné ochorenia.   Pozor ! Vždy treba informovať svojho lekára o užívaných liekoch, a to aj vrátane voľnopredajných a prírodných prípravkov !  Ako samozrejmosť sa ráta  s tým, že pacient dostane podrobné poučenie od lekára a že si pozorne prečíta aj príbalový leták obsahujúci  množstvo aj ďalších dôležitých upozornení, ktoré všetky nie je možné vtesnať do rozsahu tohto článku.

Bariatrická operácia

Bariatrická operácia má za cieľ chirurgickým spôsobom zmierniť vysoké zdravotné riziká obézneho pacienta redukciou jeho hmotnosti.9.

Na tomto mieste nezabiehame do chirurgických detailov a iba spomenieme, že voľba konkrétneho typu a operačného postupu závisí individuálne od pacienta a situácie 9,10. Iba orientačne uvádzame, že v súčasnosti9 medzi najčastejšie laparoskopické bariatrické operačné zákroky patria9:

 • Bandáž žalúdka- laparoskopická implantácia regulovateľného škrtiaceho krúžka na hornú časť  žalúdka,
 • Plikácia žalúdka –  zúženie žalúdka pomocou pozdĺžneho prešitia a zanorenia jeho steny,
 • „Sleeve“ resekcia žalúdka – laparoskopické operačné zmenšenie, zúženie žalúdka, „tubulizácia  žalúdka“
 • Bypass žalúdka-„obchádzka“ , pri ktorej sa napojí tenké črevo  na hornú časť žalúdka.

Popri bezprostredne chirurgických efektoch  hrá rolu aj zmena nervovej a humorálnej signalizácie idúcej smerom do mozgových centier regulujúcich hlad (iluzórny “pocit nasýtenosti“)1.

Bariatrická operácia sa zvažuje až po presvedčivom vyčerpaní všetkých možností v rámci  režimových opatrení (diéty, adekvátnej fyzickej aktivity), kognitívno-behaviorálnej terapie,  farmakoterapie a iba ak  pacient je bez psychologických, psychiatrických,  interných a ďalších kontraindikácií  a nie sú ani kontraindikácie k operácii v celkovej anestéze.   Pri všetkom sa predpokladá multidisciplinárne posúdenie9,10 a celkové odborné medicínske vedenie6 .

Faktory vplývajúce na indikáciu operácie

Chirurg musí vziať do úvahy viacero faktorov, vrátane BMI, stravovacích zvyklostí, ďalšie okolnosti, event. predchádzajúce operácie a riziká spojené s každou procedúrou10.

Ďalšími predpokladmi pre zváženie event. zákroku sú9,10:

 • BMI (body mass index = telesná hmotnosť v[kg] / druhá mocnina výšky v [m] ) je 40  kg/m2   alebo vyššia (ide o extrémnu, morbidnú obezitu)
 • BMI je v pásme 35 až 39.9 kg/m2  a súčasne sú pridružené aj významné komorbidity (sprievodné ochorenia)   obezity (ABCD-„adiposity-based chronic disease(s)“)9. K tomuto sú potrebné aj vyjadrenia príslušných špecialistov. Paleta týchto ochorení je veľmi široká a spomínali sme ich aj v iných článkoch  na tomto portáli3,4.

Treba  upozorniť, bariatrická operácia nie je indikovaná automaticky pre každého s týmito kritériami10.  Pre event. indikáciu sú aj  podrobnejšie usmernenia.

Pacient musí byť poučený, že okrem iného treba počítať s celoživotnými dôsledkami, ako potreba intenzívneho pravidelného sledovania, dlhodobého odborného vedenia, permanentých zmien v stravovaní, celkovom životnom štýle, zvyklostiach…

Bariatrická operácia a jej riziká

Tento zákrok môže predstavovať krátkodobé aj dlhodobé riziká10:

So samotnou operačnou procedúrou sa môže spájať:

 • nadmerné krvácanie
 • infekcia
 • nežiadúce účinky anestézie
 • krvné zrazeniny
 • pľúcne, resp. respiračné problémy
 • úniky („leaks“) v gastrointestinálnom systéme
 • zriedkavo aj smrť (menej ako 0,3 až 1 % a závisí aj od typu operácie)9

Dlhodobými komplikáciami môžu byť:

 • črevná obštrukcia
 • Dumpingov syndróm s hnačkou, začervenaním, závratovosťou, napínaním na zvracanie, zvracaním
 • žlčové kamene
 • hernie
 • hypoglykémie
 • malnutrícia
 • vredy
 • zvracanie
 • reflux kyseliny
 • potreba ďalšej revízie
 • zriedka aj smrť

Dostupné riešenia a prevencia bariatrickej operácie

Vzhľadom na viaceré vážne zdravotné riziká treba obezitu (najmä morbídnu) radikálne riešiť. Je vynikajúce, ak zaberú režimové opatrenia, kognitívno-behaviorálna psychoterapia, pretože pri ich dôslednom praktizovaní a pod odborným vedením je najmenej problémov s nežiadúcimi efektami. Ak je to nutné, musí sa pridať aj farmakorepia, čo je síce menej náročnejšie ako chirurgický zákrok, avšak už aj pri nej začínajú problémy s nežiadúcimi účinkami alebo dokonca kontraindikáciami. Preto treba vyvinúť maximum možného úsilia, aby sa tomuto podarilo predísť.

Riešením a unikátnou prevenciou sú konzultácie a špecializovaná zdravotnícka starostlivosť na klinike Symtomedica. Pod vedením skúseného lekára je možné liečiť pacientov systémovo viacerými spôsobmi.

Zdroje:
 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Bariatricka_chirurgie
 2. https://symptomedica.com /odborny-blog/stitna-zlaza-vs-genetika-co-je-skutocnou-pricinou-nadbytocnych-kilogramov/
 3. https://symptomedica.com/diabetologia/obezita-nie-je-len-neesteticka-ohrozuje-vas-na-zivote/
 4. https://symptomedica.com/diabetologia/obezita-v-spolocnosti-dokazeme-odvratit-hrozivu-buducnost/
 5. https://symptomedica.com/diabetologia/optimalna-vaha-a-zdravy-zivotny-styl-v-kazdom-veku-ako-na-to/
 6. https://www.solen.sk/storage/file/article/beec05942a4038194ad76ca83fc96493.pdf
 7. Fujimoto WY, Jablonski KA: Diabetes Prevention Program Research Group. Body size and shape changes and the risk of diabetes in the Diabetes Prevention Program. Diabetes 2007; 56:1680-1685
 8. https://www.unipo.sk/public/media/files/docs/fz_veda/svk/dokument_162_31.pdf
 9. https://www.bandazzaludka.sk/bariatricka-chirurgia

10. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery/about/pac-20394258

Autor: Symptomedica

Symptomedicu sme založili, pretože nám v zdravotníctve dlhodobo chýbal komplexný náhľad na klienta, respektíve pacienta a jeho stav. Našou víziou je nielen riešiť následky, ale aktívne pomáhať pri prevencii civilizačných chorôb a zlepšovať tak zdravotný stav jednotlivcov, i celej spoločnosti.