Zásady ochrany osobných údajov (Cookies Policy)

Adresa našej webovej stránky, ktorej sa tieto pravidlá týkajú je: https://symptomedica.com.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom stránky sme my – spoločnosť spoločnosť Symptomedica s.r.o. so sídlom na Peknej ceste 13, 831 05 Bratislava- mestská časť Rača Slovenská republika, IČO: 51 803 143, zapísaná v registri Okr. Súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 129656/B. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „symptomedica.com“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Symptomedica s.r.o.

 

Pravidlá používania súborov cookies (Cookies Policy)

 

  1. symptomedica.com na Portáli používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní stránky a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní stránke pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok.

 

  1. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Váš súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti stránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

 

  1. symptomedica.com môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia (POS).

 

  1. V rámci stránky môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve stránky.

 

  1. Stránka môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

 

  1. symptomedica.com používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

 

  • sprístupnenia, prevádzkovania stránky a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí;

 

  • sprístupnenia, prevádzkovania stránky a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

 

  • monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity stránky a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na stránke či aké prehliadače používajú;

 

  • zabránenia zneužitia stránky a prevencia a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

 

Na stránke umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a symptomedica.com k ním nemá prístup.